Palets recuperats

Europeu de primera

Europeu de segona

80 x 120 Semifort

80 x 120 FI

100 X 120 Perimetrat fort

100 x 120 Semifort

100 x 120 FI

CP1

CP3

CP6

CP7

CP9

120 X 120 Perimetrat fort

120 x 120 Semifort

115 x 115 Permietrat fort

110 x 110 Fort

110 x 110 Semifort

100 x 100 Fort

100 x 100 FI

60 X 80 Semifort

VMF

Boteller