Serveis

Serradora

Disposem de serradora pròpia, fet que ens garanteix l’abastiment de la primera matèria.

Fabricació de palets nous i embalatges personalitzats

Fabriquem palets nous, totalment a mida, adaptant-nos a les necessitats de cada client. Realitzem un estudi de necessitats, que ens porten a dissenyar l’embalatge en qüestió.

Compra-venda

Comprem i venem palets a les empreses amb el nostre propi sistema transport.

Tractament fitosanitari

Oferim el servei de tractament tèrmic fitosanitari de qualsevol tipus de producte. Aquest tractament és necessàri per l’enviament de mercaderies amb envalatges de fusta més enllà de les nostres fronteres,  per evitar qualsevol risc de dispersió de plagues entre països.

Reparació d'embalatges
de plàstic

Reparem palets de plàstic per tal de donar-los un segon ús.

Estoc de compromís
per a cada client

Emmagatzemem estocs per a cada client segons el compromís establert, per tal de minimitzar temps d’entrega i estocs a les instal·lacions dels clients.

Entregues en menys
de 24 hores

Gràcies al nostre propi sistema transport, garantim la màxima rapidesa en el servei d’entrega i un millor servei als nostres clients.