Espai publicitari disponible

Productes:

Palet per exportació

L'enviament de mercaderies a clients més enllà de les nostres fronteres, està subjecte a normatives fitosanitàries que els embalatges de fusta han de complir, per evitar qualsevol risc de dispersió de plagues entre països.

L'any 2002 la FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) adopta la normativa internacional NIMF15 per la regulació dels embalatges de fusta pel comerç internacional.

Per informació més detallada i actualizada periòdicament feu clic aquí.

Les empreses que volen exportar (consulteu el país a exportar) han de tractar fitosanitàriament l'embalatge de fusta mitjançant tractament tèrmic i sometre'l a base de calor a una determinada temperatura constant (56º actualment) durant un determinat temps (30 min actualment).

Podreu reconèixer a simple vista un embalatge tractat tèrmicament per a la NIMF15, perqué portarà una marca autoritzada al mateix embalatge, amb la següent marca sobre la fusta:

El tractament NIMF15 només serà vàlid si va acompanyat del certificat expedit per l'empresa autoritzada a tractar, en aquest cas, palets.cat

Palets.cat s'avança a la problemàtica de l'exportació i ofereix el servei de tractament tèrmic (li oferim el servei de tractament o l'embalatge+tractament), gràcies als forns propis ubicats a les mateixes instal.acions. Igualment tenim un control del procés a cada moment per donar plenes garanties. Els forns pel tractament tèrmic són de gran volum (45m3) i poden encabir embalatges de dimensions considerables.

Palets.cat entitat inscrita en el registre oficial d'operadors d'embalatges de fusta conforme a la norma NIMF15 per la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient.